Nieuwe Jonkerstraat 8 , 1011 CM Amsterdam
020-6208027
info@marionettentheater.nl

ANBI

Anbi en Verantwoording

Culturele Anbi
De Stichting Amsterdams Marionetten Theater is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende instelling). Dat betekent:  vrijstelling van schenkings- en erfrecht. En: voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Periodiek schenken geeft nog extra voordelen (Speciale Vrienden).

RSIN / fiscaal nummer: 0076.01.128

Kamer van Koophandel: 41204520
(SBI-code: 90041 – Theaters)

IBAN  NL 56INGB 0004748811
BIC INGBNL2A

Bestuur:
Ilya Veer (voorzitter)
Adrie Bakker (penningmeester) 
Harda van Wageningen (bestuurslid)
Kasper van Kooten (bestuurslid)

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Artistieke en zakelijke leiding: Frederieke Cannegieter

Check Verantwoording en Transparantie (waaronder onze Jaarstukken en Jaarverslag): klik hier

Het AMT maakt tevens deel uit van het Netwerk  immaterieel erfgoed: meer informatie

Heeft u nog vragen? U kunt contact met ons opnemen per email :  info@marionettentheater.nl of bellen met Frederieke Cannegieter (artistieke en zakelijke leiding): 020-6208027.

Financiële situatie van onze Stichting
De Stichting Amsterdams Marionetten Theater (culturele ANBI) ontvangt geen structurele subsidie. Wij verwerven eigen inkomsten met o.a. besloten ‘operadiners’ en zaalverhuur. De vaste kosten zijn laag, dankzij zuinig financieel beleid en de enthousiaste inzet van onze medewerkers (waaronder vele vrijwilligers). Maar zonder een steuntje in de rug kunnen wij niet voortbestaan.
Gaat dit unieke marionettentheater en bijzonder cultureel erfgoed u aan het hart? En wilt u – of mensen in uw omgeving – helpen het theater open te houden? Met uw steun gaat dat lukken!