Nieuwe Jonkerstraat 8 , 1011 CM Amsterdam
020-6208027
info@marionettentheater.nl

ONS ATELIER

ONS ATELIER

Atelier

Alle marionetten, rekwisieten en decors van het Amsterdams Marionetten Theater worden vervaardigd in het eigen atelier, door onze vaste medewerkers en freelancers. Beeldhouwers, houtsnijders, rekwisiteurs en kostuummakers uit Nederland, Oekraïne en Italië: ieder heeft zijn specifieke deskundigheid. In de unieke theatervorm van het klassieke marionettentheater komen deze verschillende disciplines samen.

Atelier Amsterdams Marionetten Theater

Ontwerp

Voor het ontwerp van marionetten, dieren, rekwisieten en decor zoekt regisseur-ontwerper Hendrik Bonneur inspiratie bij uiteenlopende bronnen: schilderijen, de natuur en soms ook een menselijk model. De beroemde Napolitaanse kerstkribben met hun herderlijke taferelen waren model voor de marionetten uit Mozarts ‘Bastien & Bastienne’; de kleuren van het Bretonse landschap vormden de inspiratie voor ‘Het Luchtkasteel’ van Offenbach. Na de researchfase worden alle figuren door de beeldhouwer in klei opgezet. Zo nodig kunnen nog correcties worden aangebracht voordat de marionetten in hout worden uitgevoerd.

Overleg over ontwerp Pamina uit 'Die Zauberflote'

Constructie

Elke marionet wordt doordacht in zijn eigen typische bewegingskarakter: een adellijke dame in een keurslijf beweegt heel anders dan een simpele, vrolijke herdersjongen.
De marionetten worden uit lindenhout gesneden; in een vroeg stadium worden de gewrichten in het hout aangebracht om de beeldhouwer vrij spel te geven. Er wordt grote zorg besteed aan de verhoudingen en de balans van de marionet: de marionetten bewegen tenslotte bij gratie van de zwaartekracht.

De elfjarige Mozart als marionet

Kostuums

Intussen wordt gezocht naar de zeer specifieke stoffen die nodig zijn voor de kostuums: zijde, kant en fluweel moeten sterk zijn maar ook soepel, zodat ze de marionetten – net als dansers – niet belemmeren in hun bewegingsvrijheid. De kostuummaakster vervaardigt eerst de proefkostuums van een eenvoudige stof en vervolgens de uiteindelijke kostuums. De kostuums worden met de hand gedecoreerd of geborduurd.

Borduurwerk kostuum 'De Impresario'

Rekwisieten

Terwijl druk wordt gewerkt aan de marionetten zijn de rekwisiteurs al in de weer om kleine en grote objecten te vervaardigen die straks in de voorstelling een belangrijke rol zullen spelen. Een luchtballon met daarin een klein mannetje zwaaiend met een zakdoek, een draaiend sterrenstelsel en een bewegend decormodel (afbeelding hiernaast): in het marionettentheater vormen bewegende objecten samen met de marionetten en dieren het ensemble van ‘acteurs’.

Een bewegend decormodel uit 'De Impresario'

Decor en licht

Schilders en decorbouwers gaan aan de slag met het maken van coulissen en achterdoeken.Vaak wordt samengewerkt met Italiaanse schilders, die als geen ander nog het ambacht beheersen van het schilderen in perspectief.
Lichttechnici en regisseur-ontwerper buigen zich tenslotte over het lichtontwerp: een vaak onderschat maar essentieel onderdeel van de productie. Juist in het marionettentheater speelt het licht een grote rol bij het creëeren van een fictieve wereld en het tot leven brengen van de marionetten.

Invoeren van het lichtontwerp in de computer

Uiteindelijk...

Tijdens het repetitieproces van een nieuwe productie worden marionetten, rekwisieten, decor en licht voortdurend aangepast aan de dramatische eisen; pas op het toneel blijkt immers of een marionet of object goed functioneert en de gewenste expressie heeft. Als een bestaand stuk opnieuw op het repertoire wordt genomen, worden vaak nieuwe rekwisieten of personages toegevoegd, en kostuums en decor aangepast. Een productie is nooit ‘af’…

Scene uit 'De Impresario' - W.A. Mozart