Nieuwe Jonkerstraat 8 , 1011 CM Amsterdam
020-6208027
info@marionettentheater.nl

VRIENDEN

Helpt u ons de crisis door?
Alle kunstinstellingen in Nederland zijn hard getroffen door de maatregelen rond de corona-crisis.  Het marionettentheater moet deze moeilijke periode zien te overbruggen zonder inkomsten uit voorstellingen en zaalverhuur, maar ook zonder enige vorm van subsidie.  In 2017 werd de kleine subsidie die het AMT al 30 jaar ontving – vooral voor de huisvesting – geheel onverwacht stop gezet. Wij hopen dat het AMT vanaf 2021 weer wordt opgenomen in het Amsterdams Kunstenplan. Helpt u ons om deze periode te overbruggen, om dit unieke theatergenre  en de ambachtelijke expertise te behouden voor toekomstige generaties?   

Vrienden

Wilt u ons theater moreel en financieel steunen?
Meldt u dan aan als Vriend van het Amsterdams Marionetten Theater!
Uw jaarlijkse bijdrage: naar wens, vanaf € 30,-.

* Voor Vrienden ligt bij de reguliere marionetten-voorstellingen altijd een vrijkaart klaar (uitgezonderd opera high tea’s en gastconcerten).
* Vrienden krijgen onze seizoenfolders gratis thuisgestuurd en ontvangen regelmatig extra informatie.

Aanmelden
(svp vermelden: naam / adres / tel. / email)
* per email:  info@marionettentheater.nl
* telefonisch 020-6208027

Speciale Vrienden en fiscale informatie
Wilt u meer doen om ons te helpen, en bent u geinteresseerd in de fiscale mogelijkheden? U steunt ons extra als Speciale Vriend!  Informatie

Eenmalige financiële bijdrage
Uiteraard is een eenmalige financiële bijdrage ook zeer welkom. Uw bijdrage kunt u overmaken op:
IBAN NL56  INGB  0004 7488 11
t.n.v. Amsterdams Marionetten Theater
vermelding: ‘eenmalige donatie’.

Of u kunt direct ON LINE DONEREN

Culturele Anbi
De Stichting Amsterdams Marionetten Theater is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Dat betekent:
* vrijstelling van schenkings- en erfrecht.
* u kunt uw gift vaak aftrekken van de belasting

RSIN / fiscaal nummer: 0076.01.128
Kamer van Koophandel: 41204520
(SBI-code: 90041 – Theaters)

IBAN  NL 56INGB 0004748811
BIC INGBNL2A