Nieuwe Jonkerstraat 8 , 1011 CM Amsterdam
020-6208027
info@marionettentheater.nl

EENMALIGE DONATIE

sluiting dreigt voor geliefd marionettentheater 
Het AMT ontving de afgelopen 30 jaar een kleine subsidie van de Gemeente Amsterdam, vooral voor de huisvesting. De bëeindiging van deze subsidie kwam totaal onverwacht, gezien de grote waardering van publiek en recensenten. Een uniek theatergenre dreigt nu uit Nederland te verdwijnen: de ambachtelijke expertise zal voorgoed verloren gaan voor toekomstige generaties. 
Helpt u ons theater open te houden?

Eenmalige Donatie

Wilt u ons theater moreel en financieel steunen? 
U kunt zich aanmelden als (Speciale) Vriend van het Amsterdams Marionetten Theater, of een marionet adopteren.

Maar u kunt natuurlijk ook kiezen voor een eenmalige financiële bijdrage
Elk bedrag is welkom. Uw bijdrage kunt u overmaken op: 
IBAN NL56  INGB  0004 7488 11 
t.n.v. Amsterdams Marionetten Theater
Vermelding: ‘eenmalige donatie’

Of u kunt direct ON LINE DONEREN

Wij zijn door de Belastingdienst aangemerkt als culturele Anbi. Dat betekent: extra fiscale voordelen (Geefwet Cultuur).

Heeft u nog vragen? U kunt contact met ons opnemen per email :  info@marionettentheater.nl of bellen met Frederieke Cannegieter: 020-6208027.

RSIN / fiscaal nummer: 0076.01.128 
Kamer van Koophandel: 41204520 (SBI-code: 90041 – Theaters)

Check Verantwoording en Transparantie (waaronder onze jaarstukken): klik hier