Nieuwe Jonkerstraat 8 , 1011 CM Amsterdam
020-6208027
info@marionettentheater.nl

EENMALIGE DONATIE

Alle hens aan dek‘! De energiecrisis treft ons theater – gevestigd in een oude smederij – zwaar. Dit jaar is ook nog de huur met 15 % verhoogd. Het AMT ontvangt als kleine instelling helaas geen structurele subsidie. Gelukkig ontvangen we veel steun van onze fans en bezoekers:  hartverwarmend! 
Helpt u ons om dit unieke theater  en de onvervangbare ambachtelijke expertise te behouden voor toekomstige generaties? 

Eenmalige Donatie

Betaalverzoek
(bedrag naar keuze) 

QR betaalverzoek

Of  een eenmalige gift  via Stichting Geef

Of u kunt uw bijdrage  overmaken:
IBAN NL56  INGB  0004 7488 11 
Amsterdams Marionetten Theater
Vermelding: ‘eenmalige donatie’

U kunt ons ook steunen door een marionet te Adopteren of Vriend te worden.

 

Wij zijn door de Belastingdienst aangemerkt als culturele Anbi. Dat betekent: extra fiscale voordelen (Geefwet Cultuur).

Heeft u nog vragen? U kunt contact met ons opnemen per email :  info@marionettentheater.nl of bellen met Frederieke Cannegieter: 020-6208027.

RSIN / fiscaal nummer: 0076.01.128
Kamer van Koophandel: 41204520 (SBI-code: 90041 – Theaters)

Check Verantwoording en Transparantie (waaronder onze jaarstukken): klik hier