Nieuwe Jonkerstraat 8 , 1011 CM Amsterdam
020-6208027
info@marionettentheater.nl

LEGAAT & NALATENSCHAP

Het Amsterdams Marionetten Theater ontvangt als kleine instelling helaas geen structurele subsidie. 
Gelukkig ontvangen we veel steun van onze fans en bezoekers: donaties, adoptie van een marionet, bemoedigende woorden: hartverwarmend! 
Helpt u ons om dit unieke theater  en de onvervangbare ambachtelijke expertise te behouden voor toekomstige generaties? 

Legaat & Nalatenschap

Een heel bijzondere manier om (een klein deel van) uw nalatenschap vorm te geven is een legaat. Uw liefde voor cultuur leeft dan voort: u biedt toekomstige generaties de mogelijkheid te genieten van theater en muziek. Misschien heeft u wel eens overwogen om een bedrag na te laten aan een van de grote, bekende goede doelen? Juist met een bescheiden legaat aan een kleinschaliger goed doel verricht u wonderen…     

Financiële situatie van onze Stichting
De Stichting Amsterdams Marionetten Theater (culturele ANBI) ontvangt geen structurele subsidie. Wij verwerven eigen inkomsten met o.a. besloten ‘operadiners’ en zaalverhuur. De vaste kosten zijn laag, dankzij zuinig financieel beleid en de enthousiaste inzet van onze medewerkers (waaronder vele vrijwilligers). Maar zonder een steuntje in de rug kunnen wij niet voortbestaan. Verhoging van de entreeprijzen zou de laagdrempeligheid van de voorstellingen in gevaar brengen; het is juist onze missie om een gevarieerd publiek, van jong tot oud, kennis te laten maken met klassieke muziek en opera. 
Gaat dit unieke marionettentheater en bijzonder cultureel erfgoed u aan het hart? En wilt u – of mensen in uw omgeving – helpen het theater open te houden? Met uw steun gaat dat lukken!

Culturele Anbi
De Stichting Amsterdams Marionetten Theater is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende instelling). Dat betekent:  vrijstelling van schenkings- en erfrecht.
RSIN / fiscaal nummer: 0076.01.128

Kamer van Koophandel: 41204520
(SBI-code: 90041 – Theaters)

IBAN  NL 56INGB 0004748811 
BIC INGBNL2A

Heeft u nog vragen over donaties of legaten? U kunt contact met ons opnemen per email :  info@marionettentheater.nl of bellen met Frederieke Cannegieter: 020-6208027.

Check Verantwoording en Transparantie (waaronder onze jaarstukken): klik hier

Andere vormen van steun: