Nieuwe Jonkerstraat 8 , 1011 CM Amsterdam
020-6208027
info@marionettentheater.nl

SPECIALE VRIENDEN

Helpt u ons theater open te houden?
Alle kunstinstellingen in Nederland zijn hard getroffen door de maatregelen rond de corona-crisis.  Het marionettentheater moet deze moeilijke periode zien te overbruggen zonder noemenswaardige inkomsten uit voorstellingen en zaalverhuur, maar ook zonder enige vorm van subsidie.  In 2017 werd de kleine subsidie die het AMT al 30 jaar ontving – vooral voor de huisvesting – geheel onverwacht stop gezet.  Helpt u ons om dit unieke theatergenre  en de ambachtelijke expertise te behouden voor toekomstige generaties?   

Speciale Vrienden

Periodieke Gift als Speciale Vriend: 
fiscaal extra aantrekkelijk: meer steun voor hetzelfde geld.
 

Speciale Vrienden verbinden zich voor 5 jaar aan ons theater met een ‘periodieke gift’ (vanaf € 200). Een periodieke gift biedt voor u extra fiscale voordelen, en voor ons biedt het een solide financiële basis voor de komende jaren. Uw jaarlijkse gift is volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen, er geldt géén minimum of maximum zoals bij andere donaties. Voor Speciale Vrienden ligt bij de reguliere marionettenvoorstellingen altijd een vrijkaart klaar (uitgezonderd opera high tea’s en gastoptredens). 

Door de Geefwet Cultuur mogen giften voor maar liefst 125% worden afgetrokken.
Rekenvoorbeeld: wanneer u een schenking doet van € 500,- mag u €625,- aftrekken. Daardoor kost de gift u – afhankelijk van het belastingtarief – netto slechts zo’n €175,-. Een schenking van 1000 euro kost de gever – afhankelijk van het belastingtarief – netto 350 euro.

Formulier Periodieke Gift Amsterdams Marionetten  Theater 
(u kunt ook met ons contact opnemen voor een versie in Word). 
Sinds enige jaren is een notariële akte niet meer nodig. Voor de Belastingdienst volstaat een schriftelijke overeenkomst tussen u en onze Stichting.

Eenmalige financiële bijdrage
Uiteraard is een eenmalige financiële bijdrage ook zeer welkom. Uw bijdrage kunt u overmaken op:
IBAN NL56  INGB  0004 7488 11
t.n.v. Amsterdams Marionetten Theater
vermelding: ‘eenmalige donatie’.

Culturele Anbi
De Stichting Amsterdams Marionetten Theater is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Dat betekent:
* vrijstelling van schenkings- en erfrecht.
* u kunt uw gift vaak aftrekken van de belasting

RSIN / fiscaal nummer: 0076.01.128
Kamer van Koophandel: 41204520
(SBI-code: 90041 – Theaters)

IBAN  NL 56INGB 0004748811
BIC INGBNL2A

Heeft u nog vragen? U kunt contact met ons opnemen per email :  info@marionettentheater.nl of bellen met Frederieke Cannegieter: 020-6208027.

Check Verantwoording en Transparantie (waaronder onze jaarstukken): klik hier