Nieuwe Jonkerstraat 8 , 1011 CM Amsterdam
020-6208027
info@marionettentheater.nl

Vacature Bestuur

VACATURE BESTUURSLID (onbezoldigd)

De Stichting Amsterdams Marionetten Theater is op zoek naar een extra bestuurslid.

Amsterdams Marionetten Theater
Het Amsterdam Marionetten Theater (AMT), opgericht in 1985, presenteert een uniek marionetten-repertoire in ‘eigen huis’. Daarnaast zijn er educatieve activiteiten, backstage programma’s, gastprogrammering en zaalverhuur. 
De missie van het Amsterdams Marionetten Theater is het toegankelijk maken van muziektheater / opera voor een divers samengesteld publiek van jong tot oud. Daarbij vormt de bijzondere theatervorm van het Europese klassieke marionettentheater de inspiratiebron. 
Een uniek theater waarin vele disciplines samenkomen en vele mensen samenwerken. Het vaste team (exclusief de musici en zangers met wie per project wordt samengewerkt) bestaat uit ca. 25 medewerkers (2 betaalde krachten en vele vrijwilligers en stagiairs). Een divers samengesteld team qua achtergrond, opleiding, leeftijd en nationaliteit. 
Een theater dat drijft op de passie van de medewerkers én het publiek.   
Het AMT is een culturele anbi. De Governance Code Cultuur wordt gevolgd.

Voor meer informatie over voorstellingen en activiteiten verwijzen u graag naar marionettentheater.nl
Onze anbi-informatie:
marionettentheater.nl/anbi/   en Beleidsplan

Profiel Bestuursleden 
Het bestuur ziet toe op integer bestuur en adviseert de artistiek / zakelijk leider. 
Het bestuur heeft de dagelijkse leiding overdragen aan de artistiek en zakelijk leider (Frederieke Cannegieter). 
Het bestuur vergadert gemiddeld 2 tot 4 keer per jaar in formele zin. Daarnaast wordt het bestuur regelmatig geraadpleegd en geïnformeerd, en uitgenodigd bij informele bijeenkomsten zoals voorstellingen en andere activiteiten. De zittingstermijn van bestuursleden bedraagt 3 jaar. Herbenoeming kan tweemaal geschieden. 
De functie van bestuurslid is onbezoldigd. 

Wat wij vragen:

  • Affiniteit met de doelstelling en activiteiten van het Amsterdams Marionetten Theater
  • Belangstelling voor culturele en maatschappelijke ontwikkelingen in de samenleving.
  • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling
  • Kandidaten hebben geen conflicterende belangen in direct betrokken organisaties

Bij de werving van de bestuursleden acht het bestuur het van belang om een goede mix binnen de competenties van bestuursleden te realiseren, zoals bijvoorbeeld juridische kennis, ervaring met cultureel ondernemerschap, educatie, financiën, diversiteit, marketing en publiciteit, maatschappelijk netwerk, netwerk bedrijfsleven, fondsenwerving. 
Er wordt gestreefd naar een goede balans mbt geslacht, leeftijd en (etnische) achtergrond.

Informatie en reageren 
Heeft u affiniteit met theater en lijkt het u interessant om in een adviserende rol betrokken te zijn bij ons theater? 
Uw reactie met CV kunt u mailen naar: bestuur@marionettentheater.nl t.a.v. Ilya Veer, huidig voorzitter Bestuur of naar info@marionettentheater.nl , Frederieke Cannegieter (artistieke en zakelijke leiding). 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Frederieke Cannegieter / artistieke en zakelijke leiding: info@marionettentheater.nl of 020-6208027